ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακαδημίας 47, 106 72, Αθήνα
ΠΜΣ «Αστικό Δίκαιο»

LLM in INTERNATIONAL AND EUROPEAN LEGAL STUDIES

Ευαγγελία Βουτσίνου , evoutsi@uoa.gr 210368-8669


ΠΜΣ «Εμπορικό Δίκαιο»

ΠΜΣ «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο»

Δημήτρης Αθανασόπουλος, dathanas@law.uoa.gr 210368-8656


ΠΜΣ «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο , Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών και Συγκριτικές Νομικές

Σπουδές»

LL.M in International and European Law

Μαριλένα Ζαχαροπούλου mzacharop@uoa.gr 210368-8675


ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο»

ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο – Δημόσιες Πολιτικές»

Ελληνογαλλικό ΠΜΣ

Σοφία Φαντζίκου, sfantzikou@uoa.gr 210368-8673


ΠΜΣ Ποινικών Επιστημών

ΠΜΣ Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου

Άρτεμη Τσιάνα, atsiana@law.uoa.gr 210368-8612